Reddingsboeien bij emotionele overstromingen in teamsessies

dinsdag, 10 juli 2012.

Reddingsboeien bij emotionele overstromingen in teamsessies

Toen ik pas begon met het coachen van team, waren er vaak emotionele vloedgolven in teamsessies. Ik was reuze goed in het stellen van emotionele vragen. Teamleden legden daardoor hun hart en ziel op tafel en hun grieven en grommen. Daardoor werd duidelijk welke samenwerkingsproblemen mensen hadden. En ik probeerde vervolgens dan de mensen te begeleiden in het oplossen van hun relationele problemen. Meestal deed ik dat door het stellen van vragen naar samenwerkingsrelatie en naar emoties. En daarmee creëerde ik een volgende emotionele vloedgolf...

Het was voor mij zweten en zwoegen in dit relationele moeras van samenwerking. Ik ben er heel wat keren in verdwaald geraakt. En de teams met mij. Want ik liet mensen vooral praten over hun gevoelens en hun relatie. En dat praten over het verbeteren van de relatie leidde vaak tot meer relationele rompslomp en samenwerkingsproblematiek. Het heeft mij heel wat tijd en inspanning gekost, voordat ik er achter kwam, wat nou wel werkte.

Zoals Einstein al zei: 'No problem can be solved from the same level of consciousness that created it'. In teamcoachtaal: samenwerkingsproblemen in teams los je niet op door met teams over samenwerking te praten. Raar, maar waar. Raar voor mij als coach, omdat ik erin geloofde dat het praten over gevoelens een relatie goed doet. Iets wat mijn man al jaren niet met me eens is, maar dat terzijde. Ik merkte dat de teams, die ik coachte, maar weinig verder kwamen met het praten over die gevoelens en samenwerkingsproblemen. Dus hoewel raar, toch heel erg waar: praten over emoties lost niets op wanneer er emotionele problemen zijn in een team. Dat had Einstein toch goed gezien! En mijn man ook…

Ik heb in de loop der jaren een aantal reddingsboeien gevonden die mij helpen om niet te verdrinken in de emoties van het team. Deze reddingsboeien komen goed van pas in teams waarbij de emoties hoog oplopen of waar mensen vooral een emotioneel of relationeel werkklimaat hebben.

Reddingsboei 1 is ‘resultaatverantwoordelijkheid’. In plaats van te vragen naar emoties, vraag ik naar resultaat: ‘wat hebben jullie nodig om samen tot een goed teamresultaat te komen?’. Niet alle teams zijn blij met zo’n interventie. De teamcompetentie ‘resultaatverantwoordelijkheid’ is nog niet voldoende ontwikkeld. Het team heeft weinig eigenaarschap op missie, visie, organisatie- en teamdoelstellingen.

Reddingsboei 2 is ‘professionaliteit’. Ieder teamlid wordt geacht professioneel te werken en competent te zijn in wat hij doet. Competentieprofielen en professionele codes geven hiervoor handvatten, evenals functieomschrijvingen, taken en bevoegdheden. Wanneer emoties hoog oplopen, vergeten teamleden wel eens wat professioneel gedrag is. Soms worden fatsoensnormen overschreden. En wanneer teamleden elkaar hierin niet begrenzen, is het zelfcorrigerend vermogen van een team ook nog eens laag. Een team dat overloopt van emoties, kan vaak weer lucht krijgen door te focussen op taak en functie.

Reddingsboei 3 is ‘werkafspraken’. Teams kennen over het algemeen een aantal werkafspraken en werkprocedures. Deze afspraken en procedures geven houvast en zorgen voor continuïteit en overdraagbaarheid van de werkzaamheden. De vraag ‘wat zijn hierover de werkafspraken in dit team?’ werkt vaak ontnuchterend bij teams met veel emoties. Hierdoor kunnen zij weer functioneel en resultaatgericht aan de slag.

Er is wel een addertje onder het gras… Teams die een emotionele teamcultuur hebben, vinden deze reddingsboeien in eerste instantie helemaal niets. ’Sociale’ teams willen het liever hebben over emoties dan over resultaten. Daar ligt dan vaak ook het probleem. Compassie hebben met deze teams en resultaatgericht blijven interveniëren via professionaliteit en werkprocedures brengen teams meestal toch in beweging.

Reacties (0)

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast